RIGIPS

 

 

vaš partner

 

 

za budućnost

Pregled stropnih vatrozaštitnih konstrukcija

(izbor iz ponude konstrukcijskih rješenja)

Ovdje prikazujemo stropne konstrukcije koje zaštićuju strop od vatre odozdo. Rigips-ploče i tipska konstrukcijska rješenja nude velik izbor zaštitnih konstrukcija kojima se osnovna stropna ploča može djelotvorno zaštititi od vatre.

Sa stajališta zaštite od požara u graditeljstvu razlikujemo slijedeće stropne ili međukatne konstrukcije:

-  strop od šupljih elemenata / čelični nosači s pokrovom od lakog betona

-  stropovi od čeličnih nosača pokrivenih normalnim betonom

-  armiranobetonski stropovi

-  stropovi na drvenim gredama


Opločenje.
Vatrozaštitne rigips-ploče (GFK) u odgovarajućoj debljini. Pričvršćenje vijcima na razmaku od 17 cm.

 

Montažni rigips-stropovi

Bez obzira na osnovnu stropnu konstrukciju, svi se rigips-stropovi odlikuju određenom klasom vatrootpornosti.

Kratak pregled osnovnih konstrukcija, vatrootpornost odozdo

F 30

Opločenje :

Vatrozaštitne rigips-ploče RF, 2 x 12,5 mm

 

F 60

Opločenje : Vatrozaštitne rigips-ploče RF, 20 + 15,0 mm

F 90

Opločenje: vatrozaštitne ploče RF 2x20 mm

Detaljni opisi konstrukcija u 4_2 Protupožarni stropovi