RIGIPS

 

 

vaš partner

 

 

za budućnost

NO COAT - Trake za zaštitu kuteva

Ultratrim trakama postiže se precizno formiranje rubova koji su idealno ravni. Idealno za spoj dva različita materijala-npr. gips ploča-drvena greda No Coat trake za zaštitu kuteva  Rigips zidova i stropova. Napravljene su  od ultratvrde plastike otporne i na najače udarce. Lako se ugrađuju preko nanesenog ispunjivača. Cijela površina se jednostavno boji bilo kojom vrstom boja.

Ultraflex trakama postiže se kut od 1 do 325 stupnjeva. Predviđena je upotreba kod zidova sa kutevima  koji nisu pravi, a pri tome pruža idealno ravan rub. Kod oštećenja, vrši se zamjena dijela trake, za razliku od ALU šina gde je potrebno neuporedivo više vremena za reparaciju.

Bullnose je proizvod kojim se dobijaju perfektno zaobljeni rub što predstavlja projektantski trend. Do sada se zaobljeni rub postizaoo dugotrajnim  nagletavanjem ili izradom gipsanih lajsni, što je daleko skuplje i komplociranije. Otporna je i na najjače udarce čime se nepobitno izdvaja od dosadašnjih rješenja za zaštitu kuteva.

Ultra-flex trakom moguće je spriječiti pucanje na mjestima koja su uvijek ranije bila problematična kao što su spoj spuštenog stropa sa žbukanim ili betonskim zidovima ili spoj Rigips pregradnog zida sa betonskim ili ciglenim zidovima.